Szanowni Państwo. Chcąc poznać Państwa opinię o naszej działalności prosimy o wypełnienie ankiety.
Pozyskane informacje wykorzystamy do doskonalenia jakości usług.
F8/PO-02:E3 Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku 1/1
ANKIETA BADANIA POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTA
1. Z którym laboratorium zawiera Pan/i umowę na badanie próbek?
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza
Laboratorium Badania Źrodowiska Pracy
Laboratorium Badania Żywności
2. Jak Pan/i ocenia współpracę z Laboratorium (proszę zaznaczyć odpowiednie pozycje):

CZYNNIK Ocena
bardzo dobrze średnio źle nie mam zdania
Dostępność informacji o działalności Laboratorium
Zawieranie umowy, wyjaśnienie szczegółów badania
Współpraca w trakcie wykonywania badań/pomiarów
Kompetencje personelu
Uprzejmość personelu
Przydatność wyniku
Terminy realizacji wykonania badań
Reakcja na reklamacje
Ceny usług
3. Co Laboratorium mogłoby zmienić w swoim funkcjonowaniu, aby lepiej zaspokoić Państwa oczekiwania?
Data wypełnienia ankiety: 2019-02-17
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.