Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:  

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów.

publikacja: 2019-10-10wyświetleń: 30
Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Afrykański Pomór Świń (ASF)

publikacja: 2019-10-10wyświetleń: 26
Informacje w związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) - zagrożenia, zapobieganie, informacje dla przedsiębiorców, hodowców, myśliwych, leśników i przewoźników zwierząt.

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w populacji założeń kampanii prewencyjno-kontrolnej.

publikacja: 2019-10-03wyświetleń: 101
"Intencją współpracy jest udział Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych w postaci broszur wśród pracodawców zakładów branży przetwórstwa mięsnego, nadzorowanych przez pion Higieny Pracy w zakresie przestrzegania przepisów dot. warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz umieszczenie na stronach internetowych Inspekcji informacji o kampanii z odesłaniem do strony internetowej Głównego Inspektoratu Pracy (www.bhpnatak.pl)."

Wystawa grzybów 2019 - relacja

publikacja: 2019-09-30wyświetleń: 108
W dniach 26 – 27 września br. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku po raz kolejny zorganizowano wystawę grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących i hodowlanych.

Wystawa grzybów 2019

publikacja: 2019-09-23aktualizacja: 2019-09-23wyświetleń: 175
Po raz kolejny w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku będzie zorganizowana wystawa grzybów. Coroczna akcja ma na celu kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych dotyczących zatruć pokarmowych grzybami oraz zwrócenie uwagi na bezpieczne grzybobranie. W dniach wystawy będzie można z bliska obejrzeć zarówno popularne jak i mniej spotykane gatunki grzybów oraz porozmawiać ze specjalistami z zakresu grzyboznawstwa.

Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą pokarmową

publikacja: 2019-09-16wyświetleń: 197
Choroby przenoszone drogą pokarmową są powodowane przez czynniki patogenne przenoszone przez żywność. Wywołane mogą być przez wirusy (np. norowirusy, rotawirusy) bakterie (np. Salmonellę), pasożyty, toksyny roślinne lub zwierzęce. Choroby przenoszone drogą pokarmową mogą się łatwo rozprzestrzeniać tworząc ogniska zachorowań, zwłaszcza w miejscach dużych skupisk dzieci, takich jak szkoły, przedszkola itp.

Kocioł olejowy BUDERUS

publikacja: 2019-09-12wyświetleń: 214
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku działając na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu składnika majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego - Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018

publikacja: 2019-08-27aktualizacja: 2019-08-27wyświetleń: 4

Komunikaty V i VI Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

publikacja: 2019-07-05wyświetleń: 343
Komunikaty dotyczą wartości dopuszczalnych substancji ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.

Bezpieczne wakacje 2019

publikacja: 2019-06-13aktualizacja: 2019-06-13wyświetleń: 523
Zbliża się lato i okres letnich wakacji. Wiele osób w tym okresie wybierze aktywny wypoczynek. Część dzieci i młodzieży wyjedzie poza miasto na obozy, kolonie, a część pozostanie w miejscu zamieszkania. Wypoczywając często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zapewnieniu dzieciom właściwej opieki. Chcąc ograniczyć zagrożenia przekazujemy kilka rad, które mogą uchronić Was i Waszych najbliższych przed różnego rodzaju niebezpieczeństwem.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019